Nieuwste berichten

Nieuws archief

Onderwerpen

Arabische muziek – Leo Plenckers

Wednesday, May 7th, 2014

Arabische muziek
Leo Plenckers
Uitgever: Bulaaq
ISBN-nr: 9789054601630

Net als in het Westen speelt muziek binnen de Arabische wereld van oudsher een uitermate belangrijke rol. En ook binnen de Arabische muziek, zijn er veel soorten en stijlen die voor de westerse muziekliefhebber moeilijk zijn te onderscheiden. Indien wij erin slagen de uitdrukkingsvormen van een andere cultuur te doorgronden, zullen we ook de ziel erachter begrijpen.
In zijn boek “Arabische Muziek” geeft Leo Plenckers in het eerste deel een historische schets waarin hij op basis van de bescheiden gegevens die zijn overgeleverd, de herkomst van bepaalde kenmerken van de hedendaagse Arabische muziek probeert na te gaan. Vervolgens behandelt hij in grote trekken het melodisch- en ritmisch-modale stelsel, dat de grondslag vormt van de hedendaagse Arabische muziek. Ten slotte volgt aan de hand van muziekvoorbeelden, de bespreking van een aantal belangrijke tradities en genres. Interessant detail is ook dat Pleckers het draaipunt in de ontwikkeling van de Arabische muziek belicht, als deze in aanraking komt met de Westerse muziek in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
In oorsprong is de Arabische muziek die der bedoeïen die in de woestijn van het Arabisch schiereiland leven en van de inwoners van de steden Mekka en Medina. Met de Islam als godsdienst en de Arabische taal, heeft deze muziek zich sinds de zevende eeuw verspreid over het nabije oosten, het Midden Oosten en Noord Afrika. Daarbij is de muziek in de loop der tijd beïnvloed door en verrijkt met elementen van allerlei plaatselijke muziekculturen.
Maar niet alleen door taal en geschiedenis, wordt binnen de Arabische wereld de gemeenschappelijke muziekcultuur begrepen. Ook specifieke muzikale kenmerken rechtvaardigen de term ‘Arabische muziek’ als verzamelnaam voor diverse muzikale tongvallen binnen dit verband. Een zo’n kenmerk is het gebruik van de driekwart toon, naast de halve en hele toon. Daardoor bezit de Arabische muziek een veel grotere verscheidenheid aan basis reeksen dan het Westen.
Een ander kenmerk heeft te maken met de manier van overleveren. Vanuit de traditie wordt in de Arabische wereld muziek overgeleverd via luisteren, onthouden en naspelen of –zingen. Deze vorm van overlevering en verspreiding brengt een grote verscheidenheid aan uitvoeringen en een voortdurend ontstaan van varianten met zich mee. Al met al kan de Arabische muziek dus bogen op een rijke traditie en heeft zich ontwikkeld tot een muzikaal universum.

Het werd hoog tijd dat er een dergelijk diepgravend boek over dit onderwerp kwam. Plenckers is er in geslaagd het nodige inzicht en begrip te verschaffen in deze muziek, die stamt uit de bakermat der menselijke beschaving.

Emile Stoffels
Luister Magazine 697