Nieuwste berichten

Nieuws archief

Onderwerpen

Anton Bruckner – Leven en Werken

Friday, January 11th, 2013

Anton Bruckner 1824-1896 – Leven en Werken
Cornelis van Zwol
Uitgeverij Thoth, 782 blz., gebonden + cd
ISBN: 978 90 6868 590 9

Als we iemand willen aanwijzen die een volslagen eigen plaats inneemt binnen de Romantiek, dan is het wel de grootmeester der symfonie Anton Bruckner. Deze reus ging helemaal zijn eigen weg en verrichtte zijn titanische arbeid buiten de literaire en filosofische stromingen van zijn tijd om. Bij het zien van zijn portretten en het lezen van de biografieën die in de loop der tijd over hem zijn verschenen, is het met de beste wil van de wereld niet voor te stellen dat deze enigszins naïeve mens van het platte land, de schepper is van de kolossale symfonieën die wij nu kennen. Dit zal wel voor altijd een mysterie blijven en wordt ook niet ontsluierd in de nieuwe lijvige biografie van Cornelus van Zwol.

Bruckner apologeet

Als door een lichtflits van de Heer die Saulus tot Paulus maakte, zo trof Bruckners zevende onder van Beinum ergens in december 1953 onze Cornelis. Het was vervolgens mentor en vriend Edward Reeser die hem in zijn onderzoeksdrift zou stimuleren en van van Zwol een ware Bruckner apologeet zou maken. Deze prachtig gebonden Bruckner biografie, is het resultaat van decennialang onderzoek in het Anton Bruckner-Institut in Linz en contacten met het nageslacht van de componist. Van Zwol leverde – toen hij nog voor het muziektijdschrift Luister schreef – een serie artikelen aan, genaamd “Op reis door ‘t land van Bruckner”. Hij werd daarbij bijgestaan en gestimuleerd door de toenmalige hoofdredacteur Cor Molenbeek. Onderdelen van die artikelen zijn dan ook voor de biografie gebruikt en behoorlijk aangevuld. De auteur droeg de biografie op aan het Koninklijk Concertgebouworkest en werd na afloop van een uitvoering van Bruckners Vijfde symfonie onder Haitink, aan de eredirigent van het KCO aangeboden.

Hanslick

De prettig leesbare biografie leidt ons door de kritieken en recensies van toen. Vooral die van de beruchte Eduard Hanslick en zijn medestanders, zijn een lust om te lezen. Deze bittere tegenstander van Bruckner – Hanslick is dat overigens niet van het begin af aan geweest – heeft uiteindelijk geen gelijk gekregen, maar wat een geweldige pen had die man! Een waarlijk geducht wapen. Merkwaardig overigens is dat van Zwol het in zijn voorwoord heeft over de ‘moderne Hanslicken’ uit zijn tijd, toen hij nog voor het tijdschrift Luister schreef. Kennelijk waren er zelfs toen recensenten die Bruckner niet begrepen of niet wilden begrijpen. Ook in Bruckners tijd waren er voor- en tegenstanders, met de leus: wie niet voor ons is, is tegen ons (Iets dergelijks zien we wel vaker: of men was aanhanger van de Beatles of van de Rolling Stones). Waar ik persoonlijk van opkeek was dat Johan Strauss weg was van Bruckners muziek. In een telegram naar aanleiding van een uitvoering van de zevende schreef de koning der wals: “Bin ganz erschüttert – es war einer der grössten Eindrücke meines Lebens.”

Aparte kop

Ook Bruckners verschijning vormde kennelijk gespreksstof. Kunsthistoricus Konrad Fiedler schreef daar toen al iets over: “…een zeer ongelofelijke verschijning met een aparte kop, half nijlpaard, half galeislaaf…Hij weet niets van God en de wereld, is een kind en daarbij toch schrander en hartstochtelijk, zeer merkwaardig.” Evenzo vinden we een boeiende appendix over Bruckners persoonlijkheid waarin wordt afgerekend met hardnekkige clichés. Anderzijds worden bepaalde gemeenplaatsen bevestigd.

Noeste arbeid

De biografie is ook prima als naslagwerk te gebruiken. Analyses van Bruckners werk zal men tevergeefs zoeken, maar de lezer komt indirect toch heel veel te weten over des meesters composities. Het wemelt van recensies van het eerste uur, over de ontvangst van Bruckners muziek. Vooral het onbegrip voor zijn harmonieën, zijn manier van moduleren en unieke symfonische stijl. Ook vinden we de beknopte ontstaansgeschiedenis en de problematiek van de versies, met inbegrip van de recentste ontdekkingen. Bruckner heeft namelijk de meeste symfonieën op latere leeftijd nog grondig herzien. Ook hierin is hij uniek. En met herzien, bedoelen we niet hier en daar even wat bijschaven of polijsten. Neen, dit zijn ingrijpende en dus tijdrovende herzieningen geweest. Als er ergens iets wordt veranderd, dan moest dat ook op andere plekken gebeuren ter wille van de balans in de structuur. Zo beschouwd, heeft hij het aantal symfonieën bijna verdubbeld. Uiteindelijk is hij daardoor tijd tekort gekomen om zijn 9de symfonie af te maken, hoewel we nu inmiddels weten dat de finale bijna af was.

De ‘Gotische’

Wat als hij eerder vrijstelling van zijn lesverplichtingen en andere beslommeringen had kunnen krijgen om te componeren? Dan zou het wellicht zelfs nog tot een tiende symfonie zijn gekomen. Van Zwol wijst ons namelijk ook nog op een in 1892 verschenen notitie uit de Leipziger Neue Musikzeitung, waarin staat te lezen: “Onze Anton Bruckner, de oude symfonicus, loopt met het plan rond aan zijn Negende nog een Tiende symfonie toe te voegen en wel de ‘Gotische’.”

Dit standaard werk is een must, niet alleen voor Bruckneraanbidders, maar ook voor mensen die nog niet zijn toegekomen aan de indrukwekkende klankwereld van de Oostenrijkse toondichter. Cornelis van Zwol heeft een mooie balans gevonden tussen naslagwerk en biografie en toont andermaal zijn liefde en toewijding voor de kunst van Anton Bruckner. De bijgevoegde cd met een opname die niet in de handel verkrijgbaar is, is een leuke bonus. Het is de wereldpremière van de oerversie uit 1874 van de Vierde symfonie door de Münchner Philharmoniker onder leiding van Kurt Wöss.
Rest mij slechts mijn waardering en bewondering uit te spreken voor deze niet te versmaden biografie.

Emile Stoffels
Luister

Klughardt – Symphonie No. 3 Violin Concerto

Tuesday, March 15th, 2011

KLUGHARDT
Symphonie No 3 – Violin Concerto
Mirjam Tschopp
Anhaltische Philharmonie Dessau, Golo Berg
CPO 777 465-2 DDD 78’

Uitvoering/Registratie *****/*****

Onbegrijpelijk dat componisten als deze in 1847 geboren Klughardt, zo lang over het hoofd zijn gezien. Blijkbaar vinden we een zoveelste Mahler symfonieën cyclus interessanter. Enfin, de hier opgenomen werken werden in hun tijd wel regelmatig gespeeld, maar zijn later toch in de vergetelheid geraakt. De stem van Robert Schumann klinkt overduidelijk door zijn kunst heen, maar beschikt ontegenzeggelijk over een eigen smoel. Direct al bij de opening van de symfonie treft ons de vanzelfsprekendheid, de geestdrift en bovenal hoe buitengewoon transparant alles lijkt geschreven. Niet vaak verschijnen er donkere wolken aan de hemel bij Klughardt, doch in het langzame deel breekt er een fase aan waar het behoorlijk wrijft en ons mede door de begeleidingsfiguren aan Bruckner doet denken.
Evenzo maakte het stralende vioolconcert direct een grote indruk op me en vormt een buitengewoon dankbare aanvulling op de inmiddels platgespeelde concerten van Bruch, Mendelssohn en Brahms. Tschopp die nog met Krebbers studeerde, speelt met groot gemak en de speelvreugde spat er vanaf. De CPO opnames hebben me nog nooit teleurgesteld. Ook nu niet: een uitmuntende registratie, met veel diepte perspectief en doorzichtigheid. Het orkest klinkt mooi in balans; geen spoortje overbelichting. Alles werkt mee om ons in vervoering te brengen van deze prachtige muziek.

Emile Stoffels
Luister 673

Bruckner Symphony No. 2 Thomas Dausgaard

Sunday, January 30th, 2011

Bruckner Symphony No. 2
Swedish Chamber Orchestra Thomas Dausgaard
BIS SACD 1829 DDD 61’

Uitvoering/Registratie ***/*****

Over het algemeen heb ik veel moeite met de vibratoloze aanpak, van romantische partituren. Soms lijkt het een doel in zichzelf te worden. Valery Gergiev had het al snerend over de non vibrato society. Toch kan ik niet ontkennen dat Dausgaard met een minimum aan vibrato, mooie dingen doet met het Zweedse kamerorkest. Zo zijn er nuances en melodielijnen in vooral het hout te bewonderen, die ik niet eerder gehoord heb. En ondanks het beperkte aantal musici, klinkt het toch voldoende volumineus. Wel zijn de climaxen hier en daar wat te ingetogen, behalve in de finale. Als ik gedwongen zou worden een symfonie van Bruckner aan te wijzen die voor een dergelijke aanpak in aanmerking zou komen, dan zou ik inderdaad de tweede kiezen. Maar ik moet er toch niet aan denken, dat Dausgaard onder zijn project Opening Doors bijvoorbeeld ook de achtste gaat doen. Een aardigheid is dat in het informatieve boekje enkele representatieve passages uit de symfonie, met tijdsaanduiding worden belicht. Dat zien we niet zo vaak. De uitstekende opname is behaaglijk en rijk aan kleur.

Emile Stoffels
Luister 672

De Romantiek I – Anton Bruckner

Wednesday, December 29th, 2010

De Romantiek I

Anton Bruckner (1824 – 1896)

Sommige muziek is zo verheven, schoon en edel, dat het bespreken ervan al een ontheiliging bewerkt. Iedere omschrijving gedoemd is te mislukken. Iedere verhandeling, onbevredigend blijkt. Dat geldt zeker voor de muziek van Anton Bruckner. Dit artikel is volledig aan hem gewijd, omdat hij een totaal eigen plaats inneemt in de 19de eeuwse muziek en zich volledig aan de periferie van de romantiek – en alles wat daarmee verband houdt -, bevond. De volledige concentratie op de symfonie als vorm en kunstwerk kon hij alleen volhouden, door zich vrijwel altijd afzijdig te houden van de literaire en filosofische stromingen, maar ook van zijn collega’s uit de beeldende kunst. Een andere reden is de vaste overtuiging dat in Bruckners kunst het fenomeen symfonie, de absolute bekroning vindt. Daarmee is overigens allerminst gezegd dat een Beethoven, Schubert of Mozart symfonie minder gaaf en bevredigend is.

Ontstaansgeschiedenis van de symfonie

Het blijkt dat Haydn ten onrechte de geestelijke vader genoemd wordt van de symfonie. Uit publicaties blijkt dat hij de verworvenheden van diverse voorgangers ‘slechts’ heeft toegepast. Diverse componisten uit verschillende plaatsen zijn verantwoordelijk voor de geboorte van het vormschema symfonie. Mannheim heeft naam met Johann Stamitz (1717 – 1757), maar evenzeer de noord Duitse school met CPE. Bach (1714 – 1788) en broer Wilhelm Friedemann (1710 – 1784), de Weense school met George Matthias Monn (1717 – 1750) en de Italiaanse school met Giovanni Battista Sammartini (1701 – 1775).

De verworvenheden van deze grote pioniers zijn uiteindelijk met succes door Haydn en Mozart toegepast, gecultiveerd en verder bewerkt. Via harmonische uitbreidingen door Beethoven en Berlioz, zou de lijn der ontwikkeling verder gaan om in Bruckner de meester te vinden die de symfonie een ingrijpende gedaantewisseling zou laten ondergaan, zonder de essentie aan te tasten. Hij is er in geslaagd de symfonie als vorm in overeenstemming te brengen met de veranderde geestelijke positie in de Romantiek. Een voorbeeld is de toevoeging van een derde thema of themagroep. Pas na hem zou de symfonie een langzame dood sterven.

De Symfonieën van Bruckner

De grote fout die men wel maakt is dat men de Bruckner symfonieën vergelijkt met die van de grote klassieke meesters voor hem; zoals Beethoven. Alleen al vanuit psychologisch standpunt is de kunst van deze grootse romanticus anders dan de klassieke reus Beethoven, die het mensenleed en de broederliefde bezingt. Ook is Bruckner niet de held van zijn eigen symfonieën, zoals we dat van Beethoven veronderstellen. Zijn muziek is – zij het op geheel eigen wijze – even objectief en boven persoonlijk als die van Bach.
Ook de zelfbewustheid waarmee een Wagner of Beethoven en zijn eigen tijdgenoten componeerde, is hem vreemd en ik ben geneigd te denken dat hij zich niet of nauwelijks bewust was hoe belangrijk zijn bijdrage aan de symfonische kunst wel was. Terwijl een Berlioz of Beethoven, dat wel degelijk wisten. De mooiste typering over de persoon Bruckner is wellicht die door van Hengel in diens Bruckner biografie: half imperator, half heilige. Het is overigens altijd interessant hoe de groten der aarde over elkaar praten. Johannes Brahms moet eens tegen Bruckner gezegd hebben: “ik begrijp helemaal niets van uw muziek”, waarop Bruckner repliceerde: “dat is toevallig, laat ik nu precies hetzelfde hebben”.

Er zijn er geweest die Bruckner als een Wagner epigoon hebben betiteld. Het is waar dat Bruckner Wagner aanbad en in hem een harmonische bevrijder zag. Een aantal verworvenheden van Wagner heeft Bruckner ook wel gebruikt. Maar meer ook niet en dan nog geheel op zijn eigen wijze. Alleen al het feit dat Bruckner zich niets aantrok van zijn held Wagner, om gewoon symfonieën te blijven schrijven zegt genoeg (zie vorig artikel). De opmerking door sommigen in het verleden dat Bruckner’s muziek slechts symfonische uitingen van Wagners’ opera’s zijn, is volslagen belachelijk.

Vergelijking met een Beethoven symfonie bijvoorbeeld, leert dat Bruckner het orkest significant heeft uitgebreid: een derde trompet, een bastuba, een grotere houtsectie, een harp (in de achtste) en uiteraard de zgn. Wagner tuba’s in de laatste drie symfonieën, waardoor de orkestklank aanzienlijk donkerder wordt gekleurd. Deze uitbreiding in het koper en hout, heeft natuurlijk consequenties voor de orkestklankbalans. Omdat de strijkers tegenover een massaler blazercomplex staan dan in de klassieke symfonie, moet hun aantal ook uitgebreid worden.

Zelden hebben we in de symfonische literatuur gezien dat de tweede violen en alten uit hun ondergeschikte plaats in het orkest worden gehaald en een eigen rol krijgen; en veelal zelfs een leidende functie.
Een ander opvallend en buitengewoon interessant aspect is dat de tweede violen rechts (voor de concertbezoeker) opgesteld dienen te worden, wat consequenties voor de totaalklank heeft. Omdat nu bij deze opstelling de F-gaten op het bovenblad der tweede violen meer naar achteren stralen, krijgen ze zodoende een meer omfloerste, vage mystieke klank dan de eerste violen. De laatste keer dat ik Martin Sieghart zag met het Gelders orkest in de Vereeniging in Nijmegen, had hij de tweede violen ook op rechts geplaatst en de bassen links achterin. Ik weet niet of hij dat allang doet, maar het klonk inderdaad anders dan anders.

Er zijn plekken in Bruckners muziek aan te wijzen waarin een celli thema wordt ondersteund door de tweede violen, waardoor het haast lijkt of een melodie zich met zijn eigen schaduw laat horen. Deze geheimzinnige klank is niet toevallig maar typerend voor de levensvisie van deze meester, die het eeuwige natuurmysterie verklankt, maar ook het mysterie tussen schepper en schepsel.
Ook bij het koper zien we een totaal andere behandeling dan voorheen. Niet alleen is er meer zelfstandigheid voor deze groep, maar dikwijls een ook leidende positie. Dat Bruckner het koper apart noteerde, zegt genoeg.
Eenmaal de speurtocht in zijn kunst begonnen, stuiten we op onbeschrijfelijke muzikale invallen, stemmenweefsels, klankcombinaties en vlechtwerk van melodieën waardoor wij vaak in verwarring zijn of het nu een melodie of een begeleiding betreft. Zijn muziek is nooit teveel en nooit te weinig. Luister hoe zijn muziek voortdurend spant en ontspant. Kortom: het mechanisme waarvoor de Europeaan zo gevoelig is.

Hij heeft – zijn studie symfonie in F meegerekend – 11 symfonieën, diverse koorwerken, een Te Deum en een prachtig strijkkwintet geschreven. Daar komt nog bij dat hij de meeste symfonieën op latere leeftijd nog grondig heeft herzien. Ook hierin is Bruckner uniek. En met herzien, bedoelen we niet hier en daar even wat bijschaven of polijsten. Integendeel, dit zijn ingrijpende en dus tijdrovende herzieningen geweest. Als er ergens iets verandert, dan moet dat ook op andere plekken gebeuren ter wille van de balans in de structuur. De achtste is hier wellicht het meest in het oog springende voorbeeld van. Wat een verschil met de tweede en meest uitgevoerde versie! Zo beschouwd, heeft hij het aantal symfonieën bijna verdubbeld. Uiteindelijk is hij daardoor tijd tekort gekomen om zijn geweldige 9de symfonie, af te maken.

De cycli

Er zijn in de loop der tijd veel cycli op plaat uitgebracht met beroemde dirigenten, waaronder de Brucknerianen, Haitink, Jochum, von Karajan en Walter. De complete set door von Karajan uit de jaren 70 kan men als de absolute ruggengraat beschouwen. Uit deze cyclus blijkt von Karajans meesterlijke inzicht in de structuur van de Bruckner symfonie. Vooral de derde klinkt meesterlijk, maar ook de achtste en negende zijn bij hem in goede handen. Prettig is dat deze uitvoeringen gemakkelijk in het tweede hands circuit te krijgen zijn, behalve dan de opnames uit het digitale tijdperk. Die zijn wat lastiger. Overigens wordt slechts zelden de complete set aangeboden op e-Bay. Vreemd is wel dat von Karajan nooit de nulde heeft opgenomen.
De Philips set door Haitink uit de jaren 60 en 70 is een interessante. Hoewel qua tempi hier en daar aan de snelle kant, geeft de jonge Haitink wel de wetenschappelijk verantwoorde versies van de tweede en derde, maar in het slot van het eerste deel van de negende is hij wat eigenzinnig met de paukenslagfiguur. Dat doet hij ook in zijn opname uit het begin jaren 80 en is daardoor dan wel weer consequent.
De DG set door Jochum is enigszins teleurstellend, maar zijn EMI cyclus is nuttig als aanvulling. Die worden soms als losse uitgaven her en der aangeboden en klinken bijzonder goed.

Dan de set door Inbal op Teldec Telefunken, die van alle symfonieën de oorspronkelijke versies geeft en daarom buitengewoon interessant is. Onbegrijpelijk dat de grote Bruckner interpreten nooit de eerste versie van de achtste hebben opgenomen. Voor deze versie is men op de plaat dus aangewezen op Inbal met de Frankfurters.

De losse uitgaven

Welke set men ook kiest het is altijd zinvol, dirigenten te beluisteren die slechts enkele symfonieën van Bruckner hebben opgenomen. Onder de losse uitvoeringen, vinden we voor de achtste een uitmuntende Giulini met de Weners op DG, die in veel opzichten mijn voorkeur heeft. Ook zijn negende uit hetzelfde huis is fantastisch. Het lijkt wanneer Giulini een Bruckner symfonie dirigeert, alles op natuurlijke wijze ademt. Helaas is de 9e alleen op CD beschikbaar, maar vinyl liefhebbers kunnen gerust hun toevlucht nemen tot de EMI uitgave met de Chicago Symfonie Orchestra uit eind jaren 70.
Von Karajan heeft de negende al een keer eerder opgenomen voor DG halverwege de jaren 60, die door veel liefhebbers wordt geprezen. Persoonlijk vind ik het een grote teleurstelling: veel te snel gekozen tempi. Ook de achtste die hij eind jaren 50 voor EMI heeft opgenomen, vind ik geen onverdeeld succes.
De Negende door Dohnanyi op Decca dient vermeden te worden, maar de zesde door Solti uit hetzelfde huis is een welkome aanvulling. Ook die met Klemperer op EMI heeft veel lauweren geoogst en kan als de norm worden beschouwd. De uitvoeringen van Gunther Wand met de Kölners worden regelmatig op e-Bay aangeboden en zijn ook zeer de moeite waard.

Volgende maand zullen we Bruckners tijdgenoot Brahms en de generatie daarvoor met Schumann – die Brahms heeft beïnvloed –  en Mendelssohn bespreken. Een behoudende stroming die het waardevolle erfgoed van de traditie bewaakte en kampte met de 19de eeuwse problemen van vorm en inhoud.