Nieuwste berichten

Nieuws archief

Onderwerpen

Joseph Marx – Ausgewählte Lieder

Wednesday, April 27th, 2011

MARX
Ausgewählte Lieder
Angelika Kirchslager, Mezzo-soprano; Anthony Spiri, piano
CPO 777 466-2 DDD 51’

Wat het leven zo boeiend maakt, is dat elke willekeurige dwarsdoorsnede waar ook in de tijd, verschillende generaties aan het werk laat zien. Ofschoon Joseph Marx in hetzelfde jaar is geboren als Igor Stravinsky, hoort hij duidelijk bij een stroming toondichters die niet met de oude tradities heeft gebroken om een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Veeleer was hij een voltooier dan pionier. De opbrengst van het lied was in de 19de eeuw groot, maar liep om verschillende redenen terug in de 20ste eeuw. Weinigen waren er dan ook, om de estafette stok van Hugo Wolf over te nemen; de laatste meester van het Duitse lied met piano begeleiding. De overeenkomsten zijn treffend, maar grote verschillen zijn er ook. Kort gezegd: waar Wolf ons verontrust, daar heeft Marx’ lied een behaaglijke gloed. De in Graz geboren Joseph, schreef ruim 150 liederen en ook een aantal orkestrale liederen. Kirchslager geeft een sympathieke voordracht van deze prachtige vocale stukken. Een mooie en niet te missen aanvulling op de grote en bekende Duitssprekende lied componisten en hopelijk brengt CPO al zijn liederen uit. De opname is zoals we van CPO kunnen verwachten: doorzichtig en gedetailleerd.

Uitvoering/Registratie ****/*****

Emile Stoffels
Luister 674