Nieuwste berichten

Nieuws archief

Onderwerpen

BEETHOVEN The Piano Sonatas vol VIII

Tuesday, December 21st, 2010

BEETHOVEN
The Piano Sonatas vol VIII opp. 109, 110 and 111
Andreas Schiff ECM 1949 DDD 65′

Uitvoering *****/ Opname *****

Van de late sonates, zijn de laatste drie – ontstaan in dezelfde periode als de Missa Solemnis en 9de symfonie – wellicht nog meer vergeestelijkt. Deze muziek die de uithoeken van de menselijke ziel onderzoekt zijn het hoogtepunt in de pianoliteratuur en een maat in zichzelf. Het zal duidelijk zijn dat het belang en reputatie van deze sonates boven iedere discussie staan. Men zou zich bijna afvragen: hoe zou de wereld eruit hebben gezien zonder deze werken? Schiff legt een vanzelfsprekendheid en vooral vloeiendheid bloot in deze werken die ik niet eerder gehoord heb. Vooral in de sonate opus 109 met zijn milde toonsoort waar een lyrische stroom domineert. Evenzo laat hij ons volledig de verstilde eenzaamheid ondergaan uit het laatste deel van de sonate opus 111. Men kan het uiteraard eens of oneens zijn met Schiff’s aanpak, maar deze uitvoeringen getuigen van visie, net als de opname overigens.

Emíle Stoffels
Luister 661

BEETHOVEN The Piano Sonatas vol VII

Tuesday, December 21st, 2010

BEETHOVEN
The Piano Sonatas vol VII opp. 90, 101 and 106
Andreas Schiff. ECM 1948 DDD 77′

Uitvoering *****/ Opname *****

Schiff vergelijkt de pianosonates van Beethoven met de Himalaya bergketen. Niet iedere top is hetzelfde, maar elke piek heeft zijn eigen bekoring. Toch mogen de late sonates het indrukwekkendst van allemaal genoemd worden. Er is overigens al enige tijd consensus over dat de piano sonate opus 90 het begin van die zogenaamde late sonates markeert. Schiff geeft in een interessant interview een bruikbare uitleg waarom dat zo is. De sonate opus 106 is Beethoven’s meest omvangrijke werk in dit oeuvre en stelt hoge technische en psychologische eisen aan de vertolker. Er zijn in de loop der tijd veel uitstekende uitvoeringen verschenen, maar Schiff bereikt in het derde deel van de Hammerklavier sonate bij momenten een bovennatuurlijke toonvorming. Storend is dat er te weinig tijd zit tussen het tweede en het o zo belangrijke derde deel. Daar dienen editors meer op te letten. Een robuuste opname die volledig recht doet aan dit programma.

Emíle Stoffels
Luister 661